« Ves enrere

Mar3 Bioremediació marina

Mar3 - Bioremediació marina

(2011-2014) Bioremediació marina. Projecte aprovat per la Comunitat Europea dins del programa MANUNET, per al foment de la competitivitat de la indústria europea. Nombre de partners nacionals i europeus : 4. Pressupost del projecte 930.048,08 €.

L'objectiu principal del projecte MAR3 és la valorització de fangs d'hidrocarburs obtinguts en la remediació marina per destinar-los a la producció d'additius i a la generació de biomassa amb finalitats energètiques. Aquests llots, obtinguts en la recuperació d'un vessament de petroli, actualment representen un residu a eliminar i són un subproducte de la refinació dels hidrocarburs recuperats.

La recuperació del quitrà es desenvoluparà a partir d'un procés de tractament en diverses etapes a partir de determinats processos biotecnològics per a la producció d'un producte innovador (gelificant) que al seu torn s'utilitzarà en la remediació de vessaments marins de petroli. Aquest producte, obtingut per l'oxidació d'àcids grassos, serà capaç de gelificar l'abocament de petroli per facilitar i maximitzar la seva recuperació. Malgrat que inicialment tot el procés està concebut per al tractament dels fangs d'hidrocarbur subministrats per Geopolaris, la idea té un gran potencial tant per les empreses que treballen en el mateix camp d'aplicació (remediació marina), com per a empreses que treballen en el camp de la gestió de residus i que fan servir emulsionants per a aigües residuals industrials (de la indústria mecànica) i així com per a diferents tipus de sòls contaminats.

Fases principals del procés en desenvolupament :

  1. Una primera etapa de biodegradació dels components d'hidrocarbur per mitjà d'un adequat consorci microbià aeròbic i/o anaeròbic, ( 30-40 % de degradació).
  2. Un segona fase de cultiu de varietats de microalgues específiques en el medi prèviament degradat. Per al cultiu d'algues es preveu utilitzar el CO2 de la combustió d'hidrocarburs (i la calor resultant) i/o el CO2 de la degradació aeròbica anterior, així com CO2 de les emissions industrials (0,5-0,7 gr / l / dia).
  3. Un tercer pas d'extracció d'àcids grassos a partir de la biomassa algal i la revalorització energètica de les restants fraccions (55% de contingut en àcids grassos, 45% de biomassa revaloritzable energèticament).
  4. Una quarta etapa d'obtenció dels agents gelificants a partir dels àcids grassos, (90 % d'eficiència).

MANUNET

RDNET11-2-0003