« Ves enrere

Oli-PHA plàstic biodegradable

Oli-PHA plàstic biodegradable

OLI-PHA és un projecte de R+D de 3 anys que està finançat pel Setè Programa Marc de la CE sota el programa de les Nanociències, Nanotecnologies, Materials i Noves Tecnologies de Producció (NMP) dins d'un esquema d'investigació a petita o mitjana escala, enfocada a les Accions Específiques de Cooperació Internacional (SICA) amb Amèrica Llatina. El consorci OLI-PHA es compon de 10 pimes i 3 centres de recerca de 5 estats membres de la UE i 3 països d'Amèrica del Sud. El projecte tracta el desenvolupament d'un mètode innovador i eficient per a la producció de polímers de polihidroxialcanoat per empaquetat a partir de les aigües residuals de la producció d'oli d'oliva.

L'ús de materials més sostenibles per l'empaquetat és una demanda clau dels consumidors i també una necessitat per als productors que han de complir amb la legislació de reducció de residus. No obstant això, diversos factors limiten el consum de biopolímers com ara: dificultats en el processament, propietats mecàniques pobres, la possible toxicitat a causa de la degradació natural del material, la sensibilitat a la humitat, l'alt cost de matèries primeres, etc. Per contra, entre els polièsters biogènics, els polihidroxialcanoats (PHA) tenen propietats funcionals suficients per reemplaçar alguns dels 250 MTs de plàstic utilitzats en l'actualitat a tot el món, especialment en el sector de l'embalatge. En efecte, aquests bio-polièsters mantenen un rendiment comparable amb els polímers basats en combustibles fòssils convencionals, alhora que manté una alta biodegradabilitat i versatilitat de formulacions derivades per a una alta gamma d'aplicacions. El major desafiament consisteix en la producció més rendible i més sostenible de PHA.

D'altra banda, mentre que la indústria d'oli d'oliva és important tant en les economies d'Europa i Amèrica Llatina, els productors s'enfronten al problema de la generació de grans quantitats d'aigua residual contaminant (oliasses) pels quals no hi ha un procés de tractament econòmic i eficaç totalment satisfactòria fins ara. Investigacions recents han descobert que els polímers PHA són produïts naturalment per alguns bacteris que poden créixer en aigües residuals. No obstant això, aquests resultats encara no s'han transferit a la indústria. En el projecte OLI-PHA, les aigües residuals de la indústria de l'oli d'oliva es poden recuperar i tornar a utilitzar per obtenir biopolímers PHA per al seu ús com a material d'envàs avançat. La valorització dels materials de rebuig s'obté mitjançant l'ús de la biomassa sobrant (de la producció de biopolímer) per a la producció de biogàs i també per l'extracció dels antioxidants i els efluents de les plantes d'oliva per produir envasos i materials compostos de polihidroxibutirat actiu (PHB).

EUROPEAN COMMISSION

FP7-NMP-2011-SMALL-5

Grant Agreement Number 280604

http://www.vimeo.com/45235974