Jaume Palou Fusté

Director de projectes i de la companyia. Enginyer tècnic electrònic. Master in Project Management, La Salle, Postgrau en piles de combustible, Postgrau en biotecnologia d' aigües, Màster en EMC i molts anys com a empleat en empreses de base tecnològica com Konik i IBEC.

Miquel Soler Fusté

Gestor tècnic i de compres. És Enginyer tècnic industrial electrònic amb experiència treballant com a comercial i indústria (Tau Enginyers). Master in Project Management, La Salle i Màster en Innovació, EOI.

Marta Rigueira Pardo

Comptabilitat i Finances, Ciències Econòmiques i Màster Professional en Direcció Econòmica Financera (IX Promoció).

Sergi Carbonell Chacón

Científic, Enginyer Químic i col·laborador de projectes. Llicenciat en Enginyeria Química per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster de recerca en enginyeria de processos químics (MEPIQ).

Adrià Riera Batalla

Titulat de Grau Superior FP2, Tècnic en fabricació i producció mecànica assistida per ordinador i disseny i desenvolupament de projectes mecànics.