Per què invertir en FCTecnics?

Dispositius mèdics

FCTecnics col·labora amb centres d'investigació donant suport als investigadors en els seus projectes, des de l'etapa inicial fins a la sortida del producte al mercat, procurant un màxim benefici i rendibilitat per ambdues parts.

Dirigit a centres de recerca que necessitin assessorament i dispositius biotecnològics amb projecció de mercat.

Microalgues

Els productes obtinguts de les microalgues representen un dels mercats més prometedors amb el potencial de substituir els productes basats en combustibles fóssils a menor cost i a preus estables.

Les microalgues són una font rendible per a obtenir un gran número de productes d'alt valor afegit a la carta, des dels bioplàstics als pigments naturals, incloent l'alimentació humana i animal, els adobs biológics, la depuració d'aigües o la indústria química. Les fraccions no valioses de la biomassa obtinguda, poden revaloritzar-se en forma d'energia elèctrica o bio-combustible.

Les indústries emissores de CO2 subjectes a una fiscalitat en funció del volum de les seves emissions. Utilitzant el CO2 per al cultiu de microalgues transformem un problema en una oportunitat de negoci.

La nostra activitat en R+D busca formes d'augmentar la rendibilitat de les explotacions de microalgues, augmentant la seva productivitat, la fracció de productes competitius i el seu aprofitament. Investiguem nous algoritmes de control i formes d' estimulació que permetin condicionar el creixement de les microalgues per al benefici dels nostres clients. Treballem en col·laboració amb universitats i centres tecnològics.

Dirigit a empreses que necessitin:

  • Reduir les seves emissions de C02
  • Estabilitat en les despeses de les matèries primeres
  • Innovar en nous productes

COM INVERTIR A FCTECNICS